Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Ruslan Gabdullin, Andrey Guzhikov, Alexy Bogachkin, Nikolay Bondarenko, Tatyana Lubimova, and Alexander Widrik (1999)

Periodites below and above the K/T boundary.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 69 (Supplément A):87-101.