Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Léon Baert and Jean-Pierre Maelfait (1986)

A contribution to the knowledge of the spider fauna of Galapagos (Ecuador).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 56:93-123.