Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Elise Wesenberg-Lund (1954)

Priapuloidea, Sipunculoidea and Echiuroidea.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 30(16):1-18.