Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antoine Vandercammen (1971)

Un Undispirifer undiferus (C.F. Roemer, 1844) exceptionnel.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 47(16):1-6.