Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Serge Jacquemart (1961)

A propos de Macronema inscriptum Walker (Trichoptera).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 37(15):1-4.