Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1971)

Genres Rhynchonellides (Brachiopodes) nouveaux.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 47(4):1-7.