Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Xavier Misonne (1957)

Mammifères oligocènes de Hoogbutsel et de Hoeleden. 1. Rongeurs et Ongulés.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 33(51):1-16.