Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Francine Martin (1971)

Palynofacies et microfacies du Silurien inférieur à Deerlijk.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 47(10):1-26.