Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Viktor Zakharov, Paul Bown, and Peter F Rawson (1996)

The Berriasian Stage and the Jurassic-Cretaceous boundary

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:7-10.