Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Karl-Armin Tröger and William J Kennedy (1996)

The Cenomanian stage

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:57-68.