Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (2003)

Tullypothyridina, new late Givetian rhynchonellid (brachiopod) genus.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 73:29-51.