Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Evgeny Maschenko and Alexey Lopatin (1998)

First record of an Early Cretaceous triconodont mammal in Siberia.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 68:233-236.