Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

William Kennedy and John Jagt (1998)

Additional Late Cretaceous ammonite records from the Maastrichtian type area.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 68:155-174.