Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

John Jagt and Eric Simon (2004)

A pedunculate brachiopod population preserved in situ (Late Maastrichtian, NE Belgium).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 74:97-103.