Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Malcolm Hart, Francis Amedro, and Hugh Owen (1996)

The Albian stage and substage boundaries

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:46-56.