Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Mietje Germonpre (1993)

Taphonomy of Pleistocene mammal assemblages of the Flemish Valley, Belgium.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 63:271-309.