Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Mietje Germonpre and Mikhail Sablin (2004)

Systematics and osteometry of Late Glacial foxes from Belgium.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 74:175-188.