Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Rotislav Brzobohaty and Dick Nolf (2000)

Diaphus Otoliths from the European Neogene (Myctophidae, Teleostei).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 70:185-206.