Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Peter Bengtson (1996)

The Turonian stage and substage boundaries

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:69-79.