Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Olivier Pauwels, André Kamdem Toham, and Chucheep Chimsunchart (2002)

Recherches sur l’herpétofaune du Massif du Chaillu, Gabon.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72:47-57.