Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Olivier Pauwels, André Kamdem Toham, and Chucheep Chimsunchart (2002)

Recherches sur l’herpétofaune des Monts Cristal, Gabon

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72:59-66.