Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

A. Coomans, E. Chavez, and L. Leon (1996)

Xiphidorini (Nematoda : Longidoridae) from Uruguay.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:5-15.