Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2023 / Milieueffectenbeoordeling van de aanvraag van de Provinciale Ontwikkelings-maatschappij West-Vlaanderen voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de installatie van drijvende zonnepanelen en een elektrische zeekabel naar Oostende

Export Bibliographical Entries

Select the format from the list below. Confirm by clicking Export.

Export

Please select the file format for bibliography export.


Export to native BibTeX format (with LaTeX escaping)

Export to EndNote format (UTF-8 encoded)

Export to RIS format (Research Information Systems/Reference Manager, UTF-8 encoded)

XML/MODS (UTF-8 encoded)
MS-DOS/Windows and UniX operating systems use a different ASCII sequence to indicate a line break. Depending on your favourite operating system, select your preferred end-of-line style here.