Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2023 / Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperaties (MOMO). Activiteitsrapport 1 januari – 30 juni 2023

M Fettweis and X Desmit (2023)

Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperaties (MOMO). Activiteitsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Royal Belgian Institute of Natural Sciences,.

Report, PDF available
Filed under: Report, PDF available