Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2022 / Comfort op kantoor: temperatuur in tijden van energieschaarste - Le confort au bureau : la température en période de pénurie d'énergie

Kris Piessens (2022)

Comfort op kantoor: temperatuur in tijden van energieschaarste - Le confort au bureau : la température en période de pénurie d'énergie

In: Kleine en grote verhalen van de Belgische Geologische Dienst - Petite et grande histoire du Service géologique de Belgique, ed. by Kris Welkenhuysen, Vanessa M.A. Heyvaert. Geological Survey of Belgium, chap. Intermezzo, pp. 200-203. Geosciences collection.

RBINS Publication(s), Peer Review, Popular Science
ISBN 978-2-9600676-3-7

Document Actions