Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2022 / Een scheepshouten kadeplatform in de laatmiddeleeuwse haven te Hoeke (W-VI.).

W. De Clercq, D. Demey, D. de Ruijsscher, M. Poulain, J. Trachet, F. Bogemans, C. André, and J. Vermeersch (2022)

Een scheepshouten kadeplatform in de laatmiddeleeuwse haven te Hoeke (W-VI.).

Archaeologia Mediaevalis, 45:47-49.

Related content
Earth and History of Life

Document Actions