Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2022 OA / Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperaties (MOMO). Activiteitsrapport 1 juli – 31 december 2021

Michael Fettweis, Matthias Baeye, and Dries Van den Eynde (2022)

Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperaties (MOMO). Activiteitsrapport 1 juli – 31 december 2021

RBINS, OD Nature, SUMO Group, Report MOMO/9/MF/202204/NL/AR/6(77 pp).

Report, PDF available
Filed under: Report, PDF available