Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2022 OA / Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperaties (MOMO). Activiteitsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Michael Fettweis, Matthias Baeye, and Xavier Desmit (2022)

Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperaties (MOMO). Activiteitsrapport 1 januari – 30 juni 2022

RBINS, OD Nature, SUMO Group, MOMO/10/MF/202210/NL/AR/1(49 pp).

Report, PDF available
Filed under: Report, PDF available