Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2022 OA / Stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) – 2022-2027

Belgische Staat (2022)

Stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) – 2022-2027

BMM, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, België.

Report, PDF available
Related content
ECODAM
MUMM
Filed under: Report, PDF available