Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2017 / Analyse van de huidige status van de bodemfauna in de bodembeschermingszones in de Vlaamse Banken

Ilse De Mesel, Vera Van Lancker, D Kapasakali, Giacomo Montereale Gavazzi, Francis Kerkhof, Gert Van Hoey, J Wittoeck, Hans Hillewaert, J Ranson, B Vanelslander, and Kris Hostens (2017)

Analyse van de huidige status van de bodemfauna in de bodembeschermingszones in de Vlaamse Banken

RBINS, Operationele Directie Natuurlijk Milieu en ILVO.

Report
In opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu, dienst Marien Milieu (projectnummer DG5/MM/SVG/16013)
Related content
Natural Environment
ECODAM

Document Actions

Filed under: Report
 reference(s)
 
before 2016 
2016
2017
before RBINS attribution
after RBINS attribution
 
 pdf(s)
 
a paper (pdf)
(Follow editors copyrights policies)
 
a poster (pdf)