Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2017 / Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO). Activiteitsrapport 1 juli 2016 – 31 december 2016

Fettweis Michael, Baeye Matthias, Francken Frederic, and Van dE Dries (2017)

Monitoring en Modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO). Activiteitsrapport 1 juli 2016 – 31 december 2016

RBINS, technical report(MOMO/7/MF/201706/NL/AR/6).

Document Actions

 reference(s)
 
before 2016 
2016
2017
before RBINS attribution
after RBINS attribution
 
 pdf(s)
 
a paper (pdf)
(Follow editors copyrights policies)
 
a poster (pdf)