Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2017 / Lithologisch-petrografische beschrijving van de stenen fragmenten van de interieurdecoraties uit de opgraving van de O.L.V.-basiliek van Tongeren

Roland Dreesen (2016 (in preparation))

Lithologisch-petrografische beschrijving van de stenen fragmenten van de interieurdecoraties uit de opgraving van de O.L.V.-basiliek van Tongeren

In: Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren (1997-2013), ed. by Vanderhoeven A. & Ervynck A., vol. Deel IV: De laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode(14), Agentschap Onroerend Erfgoed en Mens & Cultuur Uitgevers, Brussel, Relicta Monografie.

Related content
Earth and History of Life

Document Actions

 reference(s)
 
before 2016 
2016
2017
before RBINS attribution
after RBINS attribution
 
 pdf(s)
 
a paper (pdf)
(Follow editors copyrights policies)
 
a poster (pdf)