Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Wouters-1989-Proceedings of the Symposium Invertebrates of Belgium-143-146.pdf

De Meester, L. 1989. Een onderzoek naar het voorkomen van Scapholeberinae (Crustacea: Cladocera) in twee waterrijke gebieden in Oost-Vlaanderen, met speciale aandacht voor Megafenestra aurita (S. Fischer 1849). Invertebraten van Begië - Invertébrés de Belgique: 143-146