Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Wouters-1989-Proceedings of the Symposium Invertebrates of Belgium-113-118.pdf

Sablon, R. & Van Goethem, J.L. 1989. Drie soorten Planorbidae nieuw voor de Belgische fauna (Mollusca, Gastropoda). Invertebraten van Begië - Invertébrés de Belgique: 113-118