Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Wouters-1989-Proceedings of the Symposium Invertebrates of Belgium-101-105.pdf

Devriese, H. 1989. Synecologie van de mollusken van moerassen en moerasbossen in België: problemen en voorlopige resultaten. Invertebraten van Begië - Invertébrés de Belgique: 101-105