Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Lili Zhang, Ding Yang, and Patrick Grootaert (2003)

Notes on Dolichopodidae (Diptera) from Guangdong, China.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 73:181-188.