Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Ding Yang, Patrick Grootaert, and Hongyan Song (2002)

New and little known species of Dolichopodidae (Diptera) fron China (XII).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72:213-220.