Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Ding Yang (1996)

The genus Dolichopus from Southwest China (Diptera, Dolichopodidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:79-83.