Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jan van Stalle (1983)

New and interesting African Derbidae (Homoptera, Fulgoroidea).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 55(1):1-61.