Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

O.P. Negrobov, Paul Vanschuytbroeck, and I.J. Gritchanov (1981)

The species of the genus Saccopheronta (Diptera, Dolichopodidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 53(4):1-11.