Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Georges Marlier (1981)

La larve et la nymphe de Chaetopterix major M.L. (Trichoptera).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 53(8):1-9.