Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Koen Lock, Wouter Dekoninck, and Patrick Grootaert (2005)

Effect of forest developmental stage on centipede communities.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 75:267-270.