Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

R. D Kime (2004)

The Belgian Millipede Fauna (Diplopoda).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 74:35-68.