Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Rudy JocquƩ and Tharina Steyn (1997)

Petaloctenus, a new genus of Ctenidae from West-Africa (Arachnida, Araneae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 67:107-117.