Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Rudy JocquƩ (1993)

A new species of Coriarachne from Spain (Araneae, Thomisidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 63:119-122.