Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Patrick Grootaert (1983)

A note on Platypalpus Macquart (Diptera: Empididae) from Auvergne (France).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 55(5):1-11.