Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Patrick Grootaert, Ding Yang, and Lili Zhang (2003)

New species of Hilara (Diptera, Empididae) from Guangdong province in China.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 73:77-84.