Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Patrick Grootaert and Henk Meuffels (1998)

New data on Griphophanes nom. nov. from South Thailand (Diptera, Dolichopodidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 68:191.