Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Andrey Frolov and Lilia Akhmetova (2005)

Size correlation between larvae and adults in Aphodius (Coleoptera, Scarabaeidae)

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 75:321-324.