Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Alex Fain, P. Elsen, and J.-P. Dujardin (1988)

Simulium (Pomeroyellum) multiclavulatum nouvelle espèce du Zaïre.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 58:25-27.